موضوعات = آسیب شناسی ورزشی
تعداد مقالات: 26
1. مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات گرم کردن نت بال اسمارت داینامیک و فیفا 11+ بر کینماتیک دوبعدی مردان فعال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22084/rsr.2020.22183.1524

امیر لطافت کار؛ ابراهیم حیدرنیا؛ عابد تقوی اصل؛ علیرضا ترابی؛ ابوالفضل خضری


2. تأثیر شش هفته تمرینات سطوح معلق(TRX) بر قدرت ایزومتریک عضلات چرخاننده بازو و حس عمقی مفصل شانه در دختران شناگر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22084/rsr.2020.21640.1508

فریبرز هوانلو؛ حدیث سالاروند؛ امیر حسین براتی


3. مقایسه عملکرد دانش آموزان مقاطع مختلف تحصیلی دبستان در آزمون غربالگری حرکات عملکردی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1399

10.22084/rsr.2020.18441.1438

جعفر کتابچی؛ هومن مینونژاد؛ ملیحه نجد؛ لیلی مهدیه؛ احسان رضوانی؛ احسان طسوجیان


4. طراحی و اجرای سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

10.22084/rsr.2019.18673.1442

مجتبی ابراهیمی ورکیانی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد


5. نورم ویژگی های آنتروپومتریک ورزشکاران زن و مرد ایرانی دارای معلولیت

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-51

10.22084/rsr.2019.18452.1439

محمدرضا محمودخانی؛ معصومه دوستی؛ صالحه حسنی


8. تاثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل مچ پا در بازیکنان فوتسال زن

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 33-42

10.22084/rsr.2018.15326.1360

فاطمه نادریان؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف


10. تاثیر تمرینات ثبات مرکزی بربهبود تعادل و افسردگی مبتلایان به آتاکسی

دوره 5، شماره 10، پاییز و زمستان 1396، صفحه 1-8

10.22084/rsr.2018.14959.1354

مسعود گلپایگانی؛ سیدعبدالله یعقوبی؛ عیسی الوانی


13. بررسی تأثیر هشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر ثبات مرکزی و حس عمقی تنه زنان بسکتبالیست نخبه

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 67-74

10.22084/rsr.2017.9392.1202

انسیه سادات مهاجران؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ محمد رضا محمدی


14. نقش بینایی در استراتژی های بازیابی تعادل سالمندان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-103

10.22084/rsr.2017.10830.1237

رامین بیرانوند؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سعید ملاحسینی


15. تاثیر خستگی ناشی از پروتکل CST90 بر زمانبندی و میزان فعالیت الکتریکی عضله ی سرینی میانی فوتبالیست ها

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 11-20

10.22084/rsr.2017.12910.1302

علی باقر نظریان؛ امیر لطافتکار؛ امیرحسین براتی؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی


17. مقایسه آسیب های افسران مرد دانشگاه پلیس قبل و بعد از 5 ماه تمرین رژه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 94-100

10.22084/rsr.2017.6931.1123

احمدرضا عرشی؛ سید محمد حسینی؛ شهاب علیزاده؛ اسماعیل علی بخشی


18. مقایسه منتخبی ازفاکتورهای بیومکانیکی مرتبط با خطر سقوط در زنان سالمند

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-92

10.22084/rsr.2017.12511.1291

مهسا نفعی؛ رامین بلوچی؛ شهناز شهربانیان


19. بررسی تقارن در پارامترهای توزیع فشار کف‌پایی کاراته‌کاران نخبه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-74

10.22084/rsr.2017.7448.1139

احسان طسوجیان؛ رغد معمار


23. مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-9

10.22084/rsr.2016.1588

صفورا حیدری؛ حسن دانشمندی؛ علی شمسی ماجلان؛ ناهید خوش رفتار یزدی


24. تأثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل شانه شناگران فعال

دوره 3، شماره 6، پاییز و زمستان 1394، صفحه 31-37

احسان سیدجعفری؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو