تماس با ما

آدرس پستی : همدان ، چهاراه پژوهش ، دانشگاه بوعلی سینا ، سازمان مرکزی دانشگاه، دفتر نشریه پژوهش در توانبخشی ورزشی

کد پستی : 6517838695

تلفن : 38381192-081

پاسخ گویی شنبه تا چهارشنبه از ساعت[ 10 الی 12]

 

پست الکترونیکی: journal_tava@basu.ac.ir


 


CAPTCHA Image