شیوه ی نگارش مقاله

- قابل توجه نویسندگان محترم

 

دریافت فایل PDF شیوه نامه ی جدید

 

 1. معرفی و اهداف مجله توانبخشی ورزشی

مجله توانبخشی ورزشی یک مجله علمی پژوهشی مورد تایید وزارت علوم برای انتشار جدیدترین تحقیقات انجام شده در حوزه­ های توانبخشی ورزشی است که بصورت دوفصل نامه منتشر می­ شود. هیئت تحریریه و داوران این مجله از اساتید و پژوهشگران مجرب حوزه حرکات اصلاحی و توانبخشی ورزشی تشکیل شده است. بطور کلی مجله توانبخشی ورزشی مقالات کارآزمایی بالینی، مروری و متاآنالیز، آینده­نگر و مقطعی را در حوزه حرکات اصلاحی، توانبخشی، پیشگیری از آسیب و پزشکی ورزشی منتشر می ­کند. مقالات توسط هیئت تحریریه و داوران بین‌المللی به صورت دوسوکور بررسی می‌شوند.

 1. هزینه انتشار

 دریافت هزینه ­ی پردازش مقاله، پس از اتمام داوری و صدور گواهی پذیرش نهایی و اخذ موافقت نامه حق چاپ از نویسنده، اخذ می­ شود.

۳. کیفیت و ضریب تاثیر مجله

رتبه مجله در وزارت علوم ب با ضریب تاثیر ۰۵۶/۰ و مطابق با آخرین گزارشات پایگاه استنادی علوم جهان اسلام مجله توانبخشی ورزشی با ضریب تاثیر ۱۳۵/۰ در چارک سوم Q3 حرفه­ های بهداشت و پزشکی قرار دارد (https://jcr.isc.ac/jDetails.aspx#).

 1. کورسازی فرآیند بررسی و داوری

پس از ارسال مقاله از سایت https://rsr.basu.ac.ir مجله توانبخشی ورزشی سردبیر پس از بررسی کلی مقاله، هر گونه مواردی که ممکن است هویت نویسندگان برای ویراستاران و داوران را فاش کند حذف کرده و سپس مقاله را برای ویراستاران ارسال خواهد کرد. ویراستاران پس از ارزیابی مقاله در چندین حوزه آن را برای داوران ارسال خواهند کرد. پس از اتمام داوری نظرات داوران برای ویراستاران ارسال می­ شود. ویراستاران نظرات دواران را بررسی و برای سر دبیر نشریه ارسال می­ کنند. نهایتا سردبیر تصمیم ­گیری نهایی و یا ارسال نظرات داوران را از طریق وب­سایت نشریه به نویسنده مسئول ارسال خواهد کرد. 

    توجه: محققان و نویسندگان محترم در هنگام ارسال مقاله به نشریه توانبخشی ورزشی اطمینان حاصل کنند که مقاله مطابق با دستورالعمل تعیین شده از سوی هیئت تحریریه مجله تنظیم شده است. چنانچه مقاله ارسالی دستورالعمل ارائه شده را رعایت نکرده باشد به نویسنده مسئول بازگردانده خواهد شد.

 1. صفحه عنوان

محققان و نویسندگان توجه داشته باشند که صفحه اول مقاله باید به صفحه عنوان با رعایت مفاد زیر اختصاص یابد.

 • نوع مقاله
 • عنوان کامل مقاله
 • عنوان کوتاه مقاله
 • نام و نام خانوادگی تمامی نویسندگان
 • وابستگی سازمانی برای تمامی نویسندگان
 • آدرس سازمانی، نهاد یا مراکزی که مطالعه در آن مکان انجام شده است
 • آدرس الکترونیکی و شماره تماس برای تمامی نویسندگان الزامی است
 • ارائه کد ارکید برای تمامی نویسندگان الزامی است
 • تعداد کلمات مقاله ارسالی (تعداد کلمات به استثنای چکیده، جداول، منابع و شکل و نمودارها) و تعداد کلمات چکیده
 • تعداد صفحات
 • تاریخ ارسال مقاله
 • کد اخلاق و کد ثبت کارآزمایی بالینی
 • در پایان اطلاعات نویسنده مسئول مقاله همراه با آدرس الکترونیکی و شماره تماس ذکر شود
 1. نوع مقاله

چکیده تمامی مقالات به ­صورت ساختار یافته متشکل از هدف، روش، یافته­ ها، نتیجه­ گیری، واژگان­ کلیدی نگارش گردد. متن اصلی تمامی مقالات باید شامل عناوین اصلی: مقدمه، روش، یافته ­ها، بحث، نتیجه­ گیری، کاربرد بالینی باشند. در قسمت زیر دستورالعمل گزارش ­دهی مطالعات ارائه شده است. نویسندگان موظفند مقاله را مطابق با دستورالعمل مربوطه تنظیم کرده و همراه با مقاله در یک فایل جداگانه ارسال نمایند. در کنار هر مورد از دستورالعمل­ ها شماره صفحه و سطر مربوطه در مقاله را گزارش دهید.

 1. ساختار مقاله

تمامی مقالات ارسالی باید با موارد زیر مطابقت داشته باشند

 • مقاله باید روی کاغذ A4 و در دو ستون تایپ شود
 • تمام صفحات را به صورت متوالی شماره ­گذاری کنید
 • برای تسهیل فرآیند بررسی، تعداد خطوط در تمامی صفحات را بطور متوالی لحاظ کنید
 • فوت نگارشی B Zar 12 برای متن مقالات، B Zar 11 bold برای عناوین فرعی، 11 B Titer برای عناوین اصلی باشد
 • عنوان مطالعه با فونت نگارشی 14 B Titer تنظیم شود
 • فونت نگارشی برای کلمات انگلیسی، چکیده بلند و ارجاعات در انتهای مقالات Times New Roman 10 باشد
 • فونت نگارشی برای عناوین جداول و تصویر­ها B Zar 10 bold باشد
 • به استثنای مقالات مروری و متاآنالیز حداکثر تعداد صفحات برای تمامی مقالات 10 صفحه باشد
 • تعداد صفحات مقالات مروری و متاآنالیز تا 12 صفحه مجاز می­ باشد
 • استفاده از عناوین فرعی در مقاله الزامی است
 • شماره گذاری عناوین (مقدمه، روش، یافته­ ها، بحث، نتیجه­ گیری) و عناوین فرعی الزامی است
 • فاصله بین خطوط 15/1 تنظیم شود
 1. مطالعات مروری و متاآنالیز

مقالات مروری ارسال شده باید حداکثر دارای 300 کلمه برای چکیده و 4000 کلمه برای متن مقاله باشند. همچنین، باید نویسنده مسئول مقاله حداقل سه مطالعه مربوط با موضوع در رزومه علمی خود داشته باشد و در داخل متن به این مطالعات ارجاع داده شود. به منظور تسهیل در روند بررسی توسط سردبیر این ارجاعات باید هایلایت شوند. رعایت تمامی موارد دستورالعمل گزارش­ دهی مقالات مروری و متاآنالیز PRISMA الزامی است. علاوه بر این، شاخصی که برای ارزیابی کیفیت مطالعات استفاده شده نیز باید همراه با سایر موارد ارسال شود. در جداول مقالات مروری اعم از جداول خلاصه مطالعات یا ارزیابی کیفیت، در کنار نام نویسنده در هر سطر شماره ارجاع نیز ذکر شود. حداقل تعداد ارجاعات 30 و حداکثر 50 ارجاع باشد. مقالات مروری و متاآنالیز باید در وب­سایت PROSPERO ثبت شده و کد اخذ شده در متن مقاله گزارش شود.

 1. مقالات کارآزمایی بالینی

مقالات کارآزمایی بالینی ارسال شده باید حداکثر دارای 250 کلمه برای چکیده و 3000 کلمه برای متن مقاله باشند. این نوع از مطالعات که اثر مداخلات مختلف بر سلامت انسان در جنبه متعدد را بررسی می ­کنند لازم است که 1) کد اخلاق و 2) کد ثبت کارآزمایی بالینی در وب­سایت https://fa.irct.ir را ارائه دهند. همچنین، مطالعات باید از قانون پزشکی هلسینکی پیروری کنند و در متن مقاله این مورد را گزارش دهند. زمان ثبت موارد فوق باید قبل از شروع روند مطالعه و جمع ­آوری داده­ ها باشند. حداقل تعداد ارجاعات 30 و حداکثر 40 ارجاع باشد.

نکته 1: سایر مطالعات نیز همانند مقالات کارآزمایی بالینی باید حداکثر دارای 250 کلمه برای چکیده و 3000 کلمه برای متن مقاله باشند.

نکته 2: لازم است در زمان ارسال تمامی مقالات نمونه فرم رضایت­نامه کتبی را که در فرآیند گزینش بیماران  استفاده کردند ارسال کنند.

نکته 3: به استثنای مقالات مروری و متاآنالیز، در تمامی مقالات حداقل تعداد ارجاعات 30 و حداکثر 40 ارجاع باشد.

نکته 4: ارائه کد اخلاق برای تمامی مقالات الزامی است (به استثنای مقالات مروری و متاآنالیز).

نکته ۵: با توجه به فرایند داوری دو سویه کور مجله، کد اخلاق و کد ثبت کارآزمایی بالینی در صفحه عنوان مقاله ذکر گردند.

 1. کلیدواژگان

در انتهای چکیده باید 3 یا 5 کلمه کلیدی فهرست شود. هدف از ارائه کلیدواژگان افزایش دسترسی مقاله در فرآیند جستجو برای خوانندگان است. بنابراین، اطمینان حاصل کنید که کلیدواژگان توصیفی از مقاله شما هستند. لازم است که کلیدواژگان مطابق با  MeSH و یا ترکیبی از  MeSH  و کلیدواژگان رایج که مرتبط با موضوع مطالعه هستند باشند. لطفا از ارائه کلیدواژگان غیرمرتبط و ترکیبی (از، به و ...) کلمات خودداری فرمایید.

 

 1. چکیده بلند

با توجه نمایه شدن مجله در پایگاههای بین المللی، تمامی مقالات ارسالی باید دارای چکیده انگلیسی بلند 1000 کلمه­ای باشند. چکیده بلند شامل: Introduction (۲۵۰ کلمه)، Methods (۳۰۰ کلمه)، Results (۲۰۰ کلمه همراه با یک خلاصه جدول مربوط به یافته­های آماری اصلی مقاله) و Conclusion(۲۵۰ کلمه) باشد که یک نمای کلی از مقاله را برای مخاطب ارائه می­دهد.

در انتهای چکیده بلند اطلاعات مربوط به ملاحظات اخلاقی به شرح ذیل اضافه شود:

Compliance with ethical guidelines: Funding, Author’s Contribution, Conflict of interest, Acknowledgment

 

 1. مقدمه

در این قسمت محققان باید تعریفی از نوع عارضه یا آسیب، میزان شیوع، بررسی ادبیات پیشین، خلاء مطالعات، هدف و فرضیات را ارائه دهند. توصیه می­ شود نویسنگان زیان­ های جانبی عوارض و آسیب ­های اسکلتی­ عضلانی (غیبت از کار، زیان­ های اقتصادی، محدودیت در فعالیت، کاهش کیفیت زندگی و ...) را با ذکر مرجع در مقدمه گزارش دهند. از جمله نکات مورد توجه بیان خلاء مطالعات پیشین و ذکر نوآوری مطالعه است. بیان هدف مطالعه و فرضیات تحقیق الزامی است. لطفا از بررسی اجمالی و گسترده مطالعات پیشین و نتایج عددی در این قسمت خودداری فرمایید.

 1. روش

در این قسمت محققان باید عناوین فرعی دستورالعمل­ های مربوطه را گزارش دهند. در این بخش فرآیند ارزیابی آزمایشگاهی بطور دقیق باید ذکر شود. لطفا نویسندگان در نگارش روش کار موارد زیر را مورد توجه قرار دهند.

نکته 1:گزارش نحوه برآورد حجم ­نمونه مانند استفاده از فرمول کوکران یا نرم ­افزار G*power باید در متن مقاله یا در یک فایل جداگانه ارسال شود.

نکته 2: گزارش روایی و پایایی یا ICC  ابزار­های استفاده شده در متن مقاله الزامی است.

نکته 3: پیشنهاد می­ شود مقالات ارسالی تصاویری از روش ارزیابی یا انجام پروتکل داشته باشند.

نکته 4: نویسندگان توجه داشته باشند هنگامی که سردبیر، ادیتور یا داوران (با تایید سردبیر) برای بررسی بهتر به داده ­های آماری نیاز داشته باشند نویسندگان موظفند از طریق سایت مجله داده­ های مربوطه را ارسال نمایند. لازم به ذکر است که نویسندگان متعهد شوند در صورت نیاز داده ­های آماری را از طریق وب­سایت مجله برای سردبیر ارسال کنند.

 1. یافته­ ها

در این بخش به غیر از گزارش نتایج آماری معنادار بودن یا نبودن، نویسندگان باید 95 درصد اطمینان، اندازه اثر و میانگین و انحراف استاندارد متغیرهای مطالعه را گزارش کنند. نویسندگان می­توانند از نمودارهای آماری در بخش گزارش نتایج استفاده کنند. اعداد جداول تا دو رقم اعشار مجاز می ­باشند.

 1. بحث

در این بخش نویسندگان باید نتایج آماری حاصل شده با فرضیات ارائه شده را بررسی کنند و با مطالعات همسو و ناهمسو مقایسه کنند. نویسندگان باید بیان کنند که نتایج مطالعه آنان چه اطلاعات جدیدی به حوزه مطالعاتی مرتبط اضافه کرده است و چه بینشی برای مطالعات آینده و جامعه آماری به ارمغان آورده است. مکانیسم اثر همسو بودن یا نبودن با مطالعات پیشین الزامی است. علاوه بر این، تشریح مکانیسم مداخلات بر متغیرها باید بطور دقیق و جزئی ذکر گردد. لطفا از گزارش نتایج مطالعات بدون پرداختن به مکانیسم اثربخش بودن یا نبودن خودداری فرمایید.

 1. کاربرد بالینی

در تمامی مقالات لازم است که پس از نتیجه ­گیری، در یک پاراگراف کاربرد نتایج حاصل از مطالعه جهت استفاده در کلینیک ­های توانبخشی، حرکات اصلاحی و جامعه علمی و پزشکان را شرح دهید.

 1. اختصارات

لازم است که تمامی کلمات اختصاری ابتدا بطور کامل بیان شوند و سپس بصورت مخفف در متن تکرار شوند. توصیه می­ شود این عمل برای واژگانی که خواندن متن را سخت و خسته کننده می­ کند اجرا شود.

 1. جداول و تصاویر

لطفا جداول را به عنوان متن قابل ویرایش نه به عنوان تصویر ارسال کنید. لازم است جداول را در کنار متن مربوطه قرار داد. جداول را مطابق با ترتیب آن­ها در متن شماره گذاری کنید. تمامی جداول باید از راست به چپ با فرمت 2 plain Tables  تنظیم شود. نویسندگان توجه داشته باشند که حداکثر تعداد مجاز 3 جدول می­ باشد. عنوان جداول باید در قسمت بالایی جدول قرار گیرد. همچنین، حداکثر تعداد مجاز تصاویر در متن مقاله 3 تصویر می­ باشد که باید دارای کیفیت بالایی باشند و در متن مقاله به آن اشاره شود. عنوان تصاویر باید در قسمت پایینی تصاویر قرار گیرد. مخدوش کردن چهره افراد در تصاویر جهت رعایت اخلاق در پژوهش الزامی است. چنانچه تصاویری از کتب و سایر مقالات در داخل متن وجود داشته باشد نویسنده مسئول موظف است رضایت محققین مربوطه که از تصاویر مقالاتشان در متن مقاله استفاده شده است را به نشریه ارسال کند.

 1. پاورقی ­ها

نویسندگان سعی کنند که تا امکان معادل فارسی واژگان را در متن مقاله ذکر کنند و از پاورقی بسیار کم استفاده شود. کلماتی که باید در پاورقی قرار گیرند را در مقاله به طور متوالی شماره ­گذاری کنید. توجه داشته باشید که شماره­ گذاری پاورقی هر صفحه بصورت جداگانه است؛ لطفا از شماره گذاری پاورقی­ ها بصورت متوالی در تمام متن مقاله خودداری فرمایید. تعداد پاورقی مجاز در هر صفحه 4 شماره می ­باشد.

 1. واحدهای ارزیابی

در قسمت نتایج و جداول واحدهای ارزیابی برای تمامی متغیرها باید گزارش شوند. توجه کنید که واحدهای ارزیابی باید مطابق با فرمت تایید شده بین­ الملی (برای مثال cm) باشند.

21.منابع                 
نشریه منابع مورد استفاده در مقالات بایستی در پایگاه­ های ISI, ISC, SCOPUS نمایه شده باشد. چنانچه منابعی که در این پایگاه­ ها نمایه نشده باشند نباید از مقاله مربوطه در ارجاعات استفاده شود. لازم است که برای تمامی منابع DOI گزارش شود. مطابق با قوانین نشریه منابع مقاله باید به روش ونکوور تنظیم شوند بدین ترتیب که ارجاعات در داخل متن به ترتیب به صورت شماره و در انتهای مقاله در قسمت منابع به ترتیب شماره­ گذاری در متن تنظیم شوند. در هنگام استفاده از منابع فارسی لازم است در انتهای مقاله به زبان انگلیسی ذکر شود و در داخل پرانتز واژه (In Persian) قید گردد. توصیه می­ شود برای نگارش مقالات فارسی در قسمت منابع از چکیده لاتین خود مقاله در صفحه نشریه الگوبرداری شود.

 1. نرم افزار مدیریت مرجع

جهت کاهش خطا در ارجاعات متنی لازم است نویسندگان از نرم افزار­های Mendeley و Endnote  استفاده کنند. مقالاتی که بصورت دستی رفرنس دهی شده باشند قابل پذیرش نخواهند بود.

 1. ملاحظات اخلاقی

ملاحظات اخلاقی در انتهای مقاله با شرح ذیل ذکر شود:

* پیروی از اصول اخلاق پژوهش

نویسندگان باید کد اخلاق، کد ثبت در سامانه کارآزمایی بالینی، توضیحات مربوط به استخراج مقاله از رساله دوره تحصیلات تکمیلی و یا طرح پژوهشی را ذکر کنند. نویسندگان محترم لطفا در فایل اصلی مقاله همراه با نام نویسندگان اطلاعات کامل کدهای اخذ شده درج شود. در فایل ارسالی بدون نام نویسندگان به­جای کدهایی که فرآیند داوری را از حالت دوسویه­کور خارج میکند از (XXXX) استفاده فرمایید.

** حمایت­های مالی

نویسندگان باید هرگونه حمایت مالی از سازمان­ها، دانشگاه­ها و ... که در پروسه اجرا و انتشار مقاله نقش داشتند را صراحتا معرفی نمایند. چنانچه هیچ گونه حمایت مالی از هیچ سازمانی برای مقاله وجود نداشته باشد باید در متن مقاله ذکر گردد که " مطالعه حاضر هیچ­گونه حمایت مالی از هیچ سازمانی را دریافت نکرده است".

*** نقش هر یک از نویسندگان

 نقش و همکاری هر یک از نویسندگان مقاله در مراحل یا قسمت­های مختلف پژوهش ذکر گردد.

**** تضاد منافع

هر گونه تضاد منافع موجود در مقاله باید صراحتا بیان شود. اگر تضاد منافعی در مقاله ارسال شده وجود ندارد، لطفاً "هیچ­گونه تضاد منافعی در مطالعه حاضر وجود ندارد" را ذکر کنید.

***** تشکر و قدردانی

 در بخش تشکر و قدردانی نویسندگان باید از هر شخص و نهادی که در انجام مطالعه به ایشان کمک کرده اند اما نامشان به عنوان نویسنده مقاله ذکر نشده است تقدیر و تشکر کنند. قابل ذکر است که آوردن نام افراد منوط به کسب اجازه از ایشان است.

 1. مشابهت ادبی مقاله (plagiarism)

مطابق با قوانین وضع شده توسط هیئت تحریریه مجله توانبخشی ورزشی، تمامی مقالات پس از ارسال و اصلاحیه، جهت بررسی مشابهت متنی با نرم­افزار iThenticate  و سامانه سامانه مشابهت یاب همیاب  مورد بررسی قرار خواهند گرفت. چنانچه مشابهت مقاله بیش از 20 درصد باشد مقاله به نویسنده مسئول بازگردانده خواهد شد و در فرآیند بررسی و انتشار قرار نخواهد گرفت.

 

 1. تغییر نویسندگان

بطور کلی توصیه می­شود ترتیب نویسندگان و نویسنده مسئول قبل از ارسال مقاله توسط گروه تحقیق نهایی شود. با این حال، در صورت درخواست تغییر در ترتیب نام نویسندگان یا تغییر نویسنده مسئول، درخواست باید مطابق فرم شماره 1 به آدرس الکترونیکی  ارسال شود. هرگونه افزودن، حذف یا تصحیح مجدد نام نویسندگان باید قبل از پذیرش مقاله باشد. لازم به ذکر است که تنها در صورت تایید توسط سردبیر مجله تغییرات درخواست شده اعمال خواهد شد.

 

 1. تعهد­نامه کتبی

لازم است که در هنگام ارسال مقاله فرم تعهد­نامه کتبی که توسط تمامی نویسندگان مقاله بصورت آگاهانه امضا شده را بارگذاری نمایید.

 

 1. مدت زمان داوری مقالات
 • ارزیابی اولیه توسط سردبیر 7 روز
 • ارزیابی توسط ویراستاران 7 روز
 • فرآیند داوری 30 روز

 

 1. مدت زمان ارسال اصلاحات توسط نویسنده مسئول

بطور کلی، بازه زمانی مقرر شده برای اصلاحات مربوط به ویراستاران قبل از فرآیند داوری حداکثر 7 روز، بازنگری جزئی حداکثر 15 روز و بازنگری کلی حداکثر 30 روز می­باشد.

توجه: چنانچه مقاله اصلاح شده در زمان مقرر ارسال نشود، از فرآیند داوری خارج خواهد شد.