اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 560
تعداد پذیرش 113
تعداد عدم پذیرش 317

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 132
تعداد مشاهده مقاله 166670
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 135254
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 329 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 136 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 147 روز
درصد پذیرش 20 %