اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 659
تعداد پذیرش 149
تعداد عدم پذیرش 336

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 9
تعداد شماره‌ها 18
تعداد مقالات 166
تعداد مشاهده مقاله 205855
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 160995
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 118 روز
متوسط زمان داوری 27 روز
متوسط زمان پذیرش 302 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 137 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 150 روز
درصد پذیرش 23 %