اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 742
تعداد پذیرش 202
تعداد عدم پذیرش 381

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 216
تعداد مشاهده مقاله 248488
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 187106
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 31 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 112 روز
متوسط زمان داوری 25 روز
متوسط زمان پذیرش 321 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 132 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 2749 روز
درصد پذیرش 27 %