اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 547
تعداد پذیرش 101
تعداد عدم پذیرش 311

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 7
تعداد شماره‌ها 14
تعداد مقالات 118
تعداد مشاهده مقاله 158670
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 129062
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 125 روز
متوسط زمان داوری 29 روز
متوسط زمان پذیرش 338 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 137 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 142 روز
درصد پذیرش 18 %