اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 594
تعداد پذیرش 126
تعداد عدم پذیرش 325

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 16
تعداد مقالات 144
تعداد مشاهده مقاله 183286
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 145023
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 324 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 137 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 145 روز
درصد پذیرش 21 %