اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 578
تعداد پذیرش 115
تعداد عدم پذیرش 318

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 8
تعداد شماره‌ها 15
تعداد مقالات 134
تعداد مشاهده مقاله 171144
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 138136
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 29 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 124 روز
متوسط زمان داوری 28 روز
متوسط زمان پذیرش 324 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 136 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 148 روز
درصد پذیرش 20 %