اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 719
تعداد پذیرش 179
تعداد عدم پذیرش 371

مقالات منتشر شده (از سال 1391)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 20
تعداد مقالات 205
تعداد مشاهده مقاله 233133
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 173193
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 32 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 117 روز
متوسط زمان داوری 26 روز
متوسط زمان پذیرش 318 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 134 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 146 روز
درصد پذیرش 25 %