موضوعات = توانبخشی ورزشی
تاثیر دو شیوه کشش فانکشنال و اکسترافانکشنال مجموعه عضلانی گاستروسولئوس بر متغیرهای منتخب کینماتیکی و کینتیکی مفصل مچ پا حین راه رفتن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 63-74

10.22084/rsr.2019.11438.1254

فرهاد رضازاده؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ اسماعیل ابراهیمی؛ امیرحسین براتی؛ فرزام فرهمند


اثر ترکیبی تمرینات ورزش در آب با مهارت شنا بر تعادل ایستای سه گروه از بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس در مقایسه با افراد سالم

دوره 5، شماره 10، دی 1396، صفحه 29-40

10.22084/rsr.2018.6071.1098

مهناز مروی اصفهانی؛ مهرداد عنبریان؛ محمد تقی کریمی؛ سید محمد مرندی؛ مسعود اعتمادی فر


طراحی، ساخت و تعیین روایی و پایایی دستگاه تعادل ستاره ای

دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1396، صفحه 85-94

10.22084/rsr.2017.12610.1295

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ریحانه عزتی


تأثیر برنامه تمرینی بر درد و عملکرد شانه کاربران ویلچر

دوره 4، شماره 8، آذر 1395، صفحه 1-9

10.22084/rsr.2017.11601.1261

بهاره منصوری بروجنی؛ وحید ذوالاکتاف


تعیین اثربخشی تمرینات ثبات مرکزی بر تعادل و سرعت راه رفتن دانش آموزان نابینا

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1395، صفحه 21-30

10.22084/rsr.2016.1590

سمانه صادقی؛ رضا مهدوی نژاد؛ عاطفه کمالی