کلیدواژه‌ها = حس عمقی
تاثیر شش هفته تمرینات عصبی ـ عضلانی بر الگوی فرود ـ پرش، تعادل و حس عمقی زانو والیبالیست‌های دختر با ریسک بالا و پایین آسیب رباط صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22084/rsr.2023.28068.1702

زهرا میرولی اله زاده؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ نرمین غنی زاده حصار


بررسی حس عمقی مفصل لگن و زانو و انواع تعادل در افراد ورزشکار و غیرورزشکار متعاقب پروتکل خستگی

دوره 10، شماره 20، بهمن 1401، صفحه 101-114

10.22084/rsr.2021.24483.1583

یعقوب ابراهیمی؛ احمد محمدی مقدم؛ رامین بلوچی؛ فریده باباخانی


تأثیر برنامه جامع گرم کردن+11 بر تعادل اندام تحتانی و حس عمقی زانو زنان آماتور فوتبالیست

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 21-34

10.22084/rsr.2022.24027.1567

محمد علیمرادی؛ منصور صاحب الزمانی؛ رویا بیگتاشخانی؛ میترا فخرزادگان


تاثیر ریتم شبانه روزی بر تغییرات حس عمقی مفصل زانو در مردان سالمند شهرکرمان

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 45-54

10.22084/rsr.2020.21576.1506

احسان ابراهیمی پور؛ فرشته ثابت؛ مهرداد عنبریان؛ محمدرضا امیرسیف الدینی


تاثیر هشت هفته تمرینات با کش بر حس عمقی مفصل شانه بازیکنان نخبه مرد بسکتبال با ویلچر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 67-76

10.22084/rsr.2020.21388.1502

زهرا شکری زاده؛ مصطفی زارعی؛ امیر حسین براتی؛ فریبا محمدی


تأثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل شانه شناگران فعال

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 31-37

احسان سیدجعفری؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو


تأثیر هشت هفته تمرین عصبی عضلانی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان مرد فوتبال

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 49-58

مسلم صادقی ده چشمه؛ نادر رهنما؛ حسین صادقی ده چشمه؛ محمد رضا فرامرزی


تأثیر شش هفته ماساژ رفلکسولوژی و یومی هوتراپی بر حس عمقی و تعادل زنان دارای نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1394، صفحه 9-17

حدیثه حمیدی؛ امیر لطافت کار؛ سید صدرالدین شجاع الدین


بررسی تاثیر تمرینات حس عمقی بر حس تشخیص وضعیت مفصل در زانوی ورزشکاران مبتلا به زانوی پرانتزی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 67-73

شهناز شهرجردی؛ مسعود گلپایگانی؛ یوسف قدیری