دوره و شماره: دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 1-165 

مقاله پژوهشی

علائم و نشانه‌های اختلال دستگاه عصبی مرکزی ناشی از تکنیک هدینگ فوتبال

صفحه 29-39

10.22084/rsr.2022.25349.1603

حسین دادگر؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ امید اسماعیلی؛ منا خراجی


توسعه مجموعه حداقل داده برای ایجاد یک روش ثبت و نظارت بر آسیب‌های ورزشی ایران

صفحه 41-63

10.22084/rsr.2023.26706.1652

مجتبی ابوالحسن نژاد؛ محمد حسین علیزاده؛ لیلا احمدیان؛ هومن مینونژاد


تاثیر زمان روز و تکلیف دوگانه شناختی بر متغیرهای فضایی-زمانی راه رفتن در سالمندان

صفحه 81-93

10.22084/rsr.2023.26808.1654

احسان ابراهیمی پور؛ فرشته ثابت؛ محمد تقی امیری خراسانی؛ محمدرضا امیرسیف الدینی