دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396 
10. نقش بینایی در استراتژی های بازیابی تعادل سالمندان

صفحه 95-103

رامین بیرانوند؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سعید ملاحسینی