دوره و شماره: دوره 5، شماره 9، اردیبهشت 1396 
نقش بینایی در استراتژی های بازیابی تعادل سالمندان

صفحه 95-103

10.22084/rsr.2017.10830.1237

رامین بیرانوند؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سعید ملاحسینی