دوره و شماره: دوره 3، شماره 5، بهار و تابستان 1394 
3. مقایسه توزیع فشار کف پایی تکواندوکاران زن نخبه ومبتدی هنگام راه رفتن

صفحه 19-29

سمیرا انتظاری؛ رغد معمار؛ مریم کاکاوند؛ سارا خوش جمال


5. تاثیر تمرینات پیلاتس تعدیل شده بر کیفیت زندگی وعلائم بالینی زنان مبتلا به آسم

صفحه 43-50

مرضیه میرزاخانیان؛ غلامعلی قاسمی؛ مرتضی صادقی؛ رامین قاسمی