نویسنده = رضا رجبی
تعداد مقالات: 9
1. مقایسه درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالت‌های مختلف عادت مطالعه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-40

رضا رجبی؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ هومن مینونژاد؛ محسن نادری بنی؛ احسان آبشناس


2. اثربخشی یک برنامه تمرینی هشت هفته‌ای بر ثبات ناحیه کمری-لگنی زنان مبتلا به ناهنجاری لوردوز افزایش‌یافته کمری

دوره 6، شماره 12، پاییز و زمستان 1397، صفحه 1-10

زهره میرزایی؛ فواد صیدی؛ رضا رجبی؛ فاطمه خوشرو


4. بررسی تاثیر و ماندگاری تمرینات منتخب ایروبیک بر تعادل پویای زنان سالمند سالم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-72

محمد رحیمی؛ رضا رجبی؛ محمد حسین علیزاده؛ هاشم پیری


5. روایی و پایایی درون آزمونگر و بین آزمونگر یک روش ارزیابی کمی غیرتهاجمی پوسچر سر به جلو

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 51-56

شهرزاد زندی؛ رضا رجبی؛ محمد حسین علیزاده


6. اثر تقویت عضلات دورکننده و چرخاننده های خارجی ران بر درد و عملکرد زنان مبتلا به درد پاتلوفمورال

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 1-10

بهناز گنجی؛ محمد حسین علیزاده؛ احمد سلیم زاده؛ رضا رجبی؛ اسماعیل ابراهیمی تکامجانی


7. بررسی ارتباط نمره ی کمّی تست ماتیاس با درجه انحناهای سیــنه‌ای و کمری در دانش آموزان 8 تا 13 سال

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-55

هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ هادی صمدی؛ زهرا محمودی؛ سهیل شیخ حسنی


9. طراحی، ساخت، روایی و پایایی دستگاه ایرانی سنجش پرش با سنسورهای اولتراسونیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-59

هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ امین رضاسلطانی؛ علی میر عابدی