دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-67 
1. مقایسه ی تصویر بدنی افراد مبتلا به هایپرکایفوزیس و سالم

صفحه 1-8

سید محمد حسینی؛ محمد حسین علیزاده؛ احمد فرخی


3. تجزیه و تحلیل سینماتیکی حرکت مایی‌گری در کاراته

صفحه 21-32

پریسا حجازی دینان؛ فرزام فرهمند؛ حسین مختارزاده سلماسی؛ تهمینه رضاییان