محاسبه ی منحنی گشتاور ایزوکینتیک و مقایسه ی آن با گشتاور ایزوتونیک در حرکت فلکشن مفصل آرنج با نرم افزار ADAMS

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه بیرجند

2 کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

3 دانشجوی کارشناسی ارشد تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه بیرجند

چکیده

زمینه و هدف: انقباض ایزوکینتیک از بهترین انقباض­ها است. از مهم­ترین مزایای این نوع انقباض، افزایش گشتاور اعمالی روی عضله، سازگاری گشتاور مقاوم در طول دامنه حرکت و کاهش آسیب­های اسکلتی عضلانی به­ شمار می­رود. بنابراین در این تحقیق سعی نمودیم، با استفاده از یک نرم­افزار مهندسی نسبت به مدل­سازی حرکت فلکشن آرنج اقدام نموده و ضمن مقایسه حرکت ایزوکینتیک با ایزوتونیک، منحنی گشتاور ایزوکینتیک را محاسبه نماییم.
روش بررسی: برای این منظور از نرم­افزار ADMAS که جزء یکی از قدرتمندترین نرم­افزارهای تحلیل دینامیکی می­باشد، استفاده گردید.
یافته­ها: نتایج مزیت انقباضات ایزوکینتیک را تأیید نمود به طوری­که مقدار گشتاور ایزوکینتیک نسبت به ایزوتونیک 60 درصد بیشتر و میزان نسبی آسیب در مفاصل کمتر بود. ضمناً منحنی گشتاور ایزوکینتیک محاسبه شده، در ابتدای حرکت حداقل و در زاویه­ی 98 درجه فلکشن ماکزیمم و سپس تا انتهای حرکت سیر نزولی از خود نشان داد.
نتیجه­گیری: این منحنی می­تواند در یک همکاری مشترک بین متخصصین تربیت­بدنی و علوم مهندسی به­عنوان مرجع در طراحی و ساخت دستگاه بهینه­ی بدنسازی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها