نویسنده = امیر حسین براتی
فعالیت عضلات راست رانی و پهن داخلی فوتبالیست‌ها در زمان‌های مختلف آزمون شبیه‌سازی شده فوتبال حین فرود: یک کارآزمایی بالینی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 19-33

10.22084/rsr.2023.27471.1682

علی باقر نظریان؛ امیر حسین براتی؛ امیر لطافت کار؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی


تأثیرکرونوتایپ در زمان ارجح و غیرارجح بر برخی فاکتورهای زیست حرکتی در پسران جوان 18 تا 25 سال

دوره 10، شماره 20، بهمن 1401، صفحه 127-138

10.22084/rsr.2023.27181.1672

سید محمد حسینی؛ عطاا لله براتی؛ امین رسولی؛ امیرحسین براتی؛ هدی مزینی


تاثیر هشت هفته تمرینات با کش بر حس عمقی مفصل شانه بازیکنان نخبه مرد بسکتبال با ویلچر

دوره 8، شماره 15، شهریور 1399، صفحه 67-76

10.22084/rsr.2020.21388.1502

زهرا شکری زاده؛ مصطفی زارعی؛ امیر حسین براتی؛ فریبا محمدی


تأثیر شش هفته تمرینات آبی با و بدون جلیقه وزنه بر شاخص‌های تعادل زنان میان‌سال مبتلا به اختلال در تعادل

دوره 7، شماره 13، شهریور 1398، صفحه 55-66

10.22084/rsr.2019.17735.1419

نیلوفر رحمانی؛ امیر حسین براتی؛ فریبرز هوانلو؛ محمد کلانتریان


تاثیر دو شیوه کشش فانکشنال و اکسترافانکشنال مجموعه عضلانی گاستروسولئوس بر متغیرهای منتخب کینماتیکی و کینتیکی مفصل مچ پا حین راه رفتن

دوره 6، شماره 12، اسفند 1397، صفحه 63-74

10.22084/rsr.2019.11438.1254

فرهاد رضازاده؛ سید صدرالدین شجاع الدین؛ اسماعیل ابراهیمی؛ امیرحسین براتی؛ فرزام فرهمند


تاثیر خستگی ناشی از پروتکل CST90 بر زمانبندی و میزان فعالیت الکتریکی عضله ی سرینی میانی فوتبالیست ها

دوره 4، شماره 8، آذر 1395، صفحه 11-20

10.22084/rsr.2017.12910.1302

علی باقر نظریان؛ امیر لطافتکار؛ امیرحسین براتی؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی