کلیدواژه‌ها = دامنه حرکتی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه منتخبی ازفاکتورهای بیومکانیکی مرتبط با خطر سقوط در زنان سالمند

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-92

مهسا نفعی؛ رامین بلوچی؛ شهناز شهربانیان


2. تاثیر یک دوره تمرینات منتخب پیلاتس بر دامنه حرکتی و تعادل زنان سالمند

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 11-22

عاطفه کمالی؛ رضا مهدوی نژاد؛ کاظم نوروزی