کلیدواژه‌ها = قدرت
تاثیر تمرینات عصبی-عضلانی بر تعادل، قدرت و استقامت هوازی مردان سالمند دارای سابقه سقوط

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 125-141

10.22084/rsr.2022.25861.1626

جواد رحیمی؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ امین عظیم خانی


مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1395، صفحه 1-9

10.22084/rsr.2016.1588

صفورا حیدری؛ حسن دانشمندی؛ علی شمسی ماجلان؛ ناهید خوش رفتار یزدی