دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تاثیر تمرینات منتخب تنفسی و پایداری مرکزی از راه دور بر کنترل قامت، خستگی و کیفیت زندگی بهبودیافتگان ترخیص شده کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22084/rsr.2022.26057.1634

محمد مشهدی؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سید حسن عادلی


اثرهشت هفته تمرینات عصبی عضلانی بر عملکردحرکتی، شدت خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22084/rsr.2022.25987.1631

علی شفیع زاده؛ زهره کریمی مقدم؛ بهنام قاسمی


علائم و نشانه‌های اختلال دستگاه عصبی مرکزی ناشی از تکنیک هدینگ فوتبال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22084/rsr.2022.25349.1603

حسین دادگر؛ عبدالحمید دانشجو؛ منصور صاحب الزمانی؛ امید اسماعیلی؛ منا خراجی


مقاله مروری

تاثیر مداخلات مایوفاشیال بر دامنه‌ حرکتی و انتقال تنش در سایر نقاط بدن مقاله مروری نظامند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22084/rsr.2023.26204.1639

بهروز جعفری؛ رضا رجبی


مقاله پژوهشی

تأثیر تمرینات مقاومتی تعلیقی بر سرعت و دامنه نوسانات مرکز فشار در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22084/rsr.2023.26267.1641

افشین مقدسی؛ غلامعلی قاسمی؛ ابراهیم صادقی؛ مریم عباسی


تأثیر ابتلا به بی ثباتی مزمن مچ پا بر هماهنگی و تغیرپذیری هماهنگی مفاصل اندام تحتانی هنگام دویدن

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22084/rsr.2023.26171.1636

زهرا بدیعی؛ علی فتاحی؛ علی عباسی؛ راضیه یوسفیان ملا


تأثیر یک جلسه مدیتیشن در کنترل خستگی ذهنی و اثر آن بر تغییرات حس عمقی، قدرت و مکانیک فرود ورزشکاران آماتور

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22084/rsr.2023.27370.1681

فائزه غلامی؛ منوچهر حیدری؛ فرزانه گندمی


تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر درد گردن و وضعیت سر به جلو و شانه به جلو گیتاریست ها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 خرداد 1402

10.22084/rsr.2023.26845.1657

علی حبیبی؛ سجاد روشنی؛ نرمین غنی زاده حصار؛ مرتضی صادقی ورنوسفادرانی


تاثیر ماساژ یو می هو تراپی بر درد، حس عمقی، دامنه حرکتی پشتی و شانه مردان با درد ناحیه پشتی ناشی از تریگرپوینت: یک کارآزمایی بالینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22084/rsr.2023.27604.1688

ابوذر سعادتیان؛ مجتبی بابایی خرزوقی؛ رضا صمدی


تاثیر زمان روز و تکلیف دوگانه شناختی بر متغیرهای فضایی-زمانی راه رفتن در سالمندان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22084/rsr.2023.26808.1654

احسان ابراهیمی پور؛ فرشته ثابت؛ محمد تقی امیری خراسانی؛ محمدرضا امیرسیف الدینی


مقاله مروری

مروری بر آسیب ورزشهای توپی در جهان:مقاله مروری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22084/rsr.2023.26830.1656

فائزه صفری؛ فریده باباخانی


مقاله پژوهشی

اثر بخشی تمرینات ثبات مرکزی بر عملکرد عضلات اندام فوقانی و تحتانی و نمره آزمون غربالگری حرکت عملکردی بسکتبالیست های پسر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22084/rsr.2023.25976.1629

امیرحسین رفیعی؛ غلامعلی قاسمی


اثر خستگی عضلات ثبات دهنده مرکزی بر فاکتورهای کینماتیکی اندام فوقانی درپرتاب بالای سر: شناسایی عوامل خطرزای آسیب های شایع در بازیکنان سافت بال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 آبان 1402

10.22084/rsr.2023.26172.1637

فرشته حسینی؛ ناهید خوشرفتار یزدی؛ فاطمه علیرضایی


تاثیر کینزیوتیپ بر حس عمقی و مکانیک فرود فوتبالیست های با ریسک بالای آسیب رباط صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22084/rsr.2023.27483.1683

نگین شریفی؛ ابراهیم محمد علی نسب فیروزجاه


آیا نشانگر های مرتبط با بار داخلی و خارجی تمرین و مسابقه یک عامل خطر آسیب برای بازیکنان فوتبال است؟ یک مطالعه در لیگ برتر خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22084/rsr.2023.28033.1701

امیرحسین تلواری؛ محمد حسین علیزاده؛ عباسعلی گائینی؛ هادی نوبری