دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

تأثیر تمرینات مقاومتی تعلیقی بر سرعت و دامنه نوسانات مرکز فشار در زنان مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 اسفند 1401

10.22084/rsr.2023.26267.1641

افشین مقدسی؛ غلامعلی قاسمی؛ ابراهیم صادقی؛ مریم عباسی


تاثیر تمرینات منتخب تنفسی و پایداری مرکزی از راه دور بر کنترل قامت، خستگی و کیفیت زندگی بهبودیافتگان ترخیص شده کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22084/rsr.2022.26057.1634

محمد مشهدی؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سید حسن عادلی


آیا نشانگر های مرتبط با بار داخلی و خارجی تمرین و مسابقه یک عامل خطر آسیب برای بازیکنان فوتبال است؟ یک مطالعه در لیگ برتر خلیج فارس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 آبان 1402

10.22084/rsr.2023.28033.1701

امیرحسین تلواری؛ محمد حسین علیزاده؛ عباسعلی گائینی؛ هادی نوبری


تاثیر شش هفته تمرینات عصبی ـ عضلانی بر الگوی فرود ـ پرش، تعادل و حس عمقی زانو والیبالیست‌های دختر با ریسک بالا و پایین آسیب رباط صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22084/rsr.2023.28068.1702

زهرا میرولی اله زاده؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ نرمین غنی زاده حصار