کلیدواژه‌ها = خستگی
فعالیت عضلات راست رانی و پهن داخلی فوتبالیست‌ها در زمان‌های مختلف آزمون شبیه‌سازی شده فوتبال حین فرود: یک کارآزمایی بالینی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 19-33

10.22084/rsr.2023.27471.1682

علی باقر نظریان؛ امیر حسین براتی؛ امیر لطافت کار؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی


تـأثیر خستگی عضلات دورکننده ران بر پارامترهای کینماتیکی راه رفتن در مردان سالمند

دوره 10، شماره 20، بهمن 1401، صفحه 11-18

10.22084/rsr.2022.25322.1597

صلاح الدین ضیاالدینی؛ محمدرضا امیرسیف الدینی؛ محمدتقی امیری خراسانی


بررسی حس عمقی مفصل لگن و زانو و انواع تعادل در افراد ورزشکار و غیرورزشکار متعاقب پروتکل خستگی

دوره 10، شماره 20، بهمن 1401، صفحه 101-114

10.22084/rsr.2021.24483.1583

یعقوب ابراهیمی؛ احمد محمدی مقدم؛ رامین بلوچی؛ فریده باباخانی


تاثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل مچ پا در بازیکنان فوتسال زن

دوره 6، شماره 11، خرداد 1397، صفحه 33-42

10.22084/rsr.2018.15326.1360

فاطمه نادریان؛ رضا مهدوی نژاد؛ وحید ذوالاکتاف


تاثیر خستگی ناشی از پروتکل CST90 بر زمانبندی و میزان فعالیت الکتریکی عضله ی سرینی میانی فوتبالیست ها

دوره 4، شماره 8، آذر 1395، صفحه 11-20

10.22084/rsr.2017.12910.1302

علی باقر نظریان؛ امیر لطافتکار؛ امیرحسین براتی؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی


تاثیر شش هفته ماساژ بر روی تعادل، خستگی و کیفیت زندگی زنان مبتلا به ام اس

دوره 2، شماره 4، آذر 1393، صفحه 23-30

سودابه هنرور؛ نادر رهنما؛ رضا نوری