نویسنده = امیر لطافت کار
فعالیت عضلات راست رانی و پهن داخلی فوتبالیست‌ها در زمان‌های مختلف آزمون شبیه‌سازی شده فوتبال حین فرود: یک کارآزمایی بالینی

دوره 11، شماره 22، بهمن 1402، صفحه 19-33

10.22084/rsr.2023.27471.1682

علی باقر نظریان؛ امیر حسین براتی؛ امیر لطافت کار؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی


مقایسه تاثیر شش هفته تمرینات گرم کردن نت بال اسمارت داینامیک و فیفا 11+ بر کینماتیک دوبعدی مردان فعال

دوره 8، شماره 16، اسفند 1399، صفحه 61-76

10.22084/rsr.2020.22183.1524

امیر لطافت کار؛ ابراهیم حیدرنیا؛ عابد تقوی اصل؛ علیرضا ترابی؛ ابوالفضل خضری


تاثیر خستگی ناشی از پروتکل CST90 بر زمانبندی و میزان فعالیت الکتریکی عضله ی سرینی میانی فوتبالیست ها

دوره 4، شماره 8، آذر 1395، صفحه 11-20

10.22084/rsr.2017.12910.1302

علی باقر نظریان؛ امیر لطافتکار؛ امیرحسین براتی؛ علی اشرف جمشیدی؛ علی عباسی


تأثیر شش هفته ماساژ رفلکسولوژی و یومی هوتراپی بر حس عمقی و تعادل زنان دارای نوروپاتی دیابتی اندام تحتانی

دوره 3، شماره 5، اردیبهشت 1394، صفحه 9-17

حدیثه حمیدی؛ امیر لطافت کار؛ سید صدرالدین شجاع الدین