نویسنده = منصور صاحب الزمانی
تاثیر تمرینات منتخب تنفسی و پایداری مرکزی از راه دور بر کنترل قامت، خستگی و کیفیت زندگی بهبودیافتگان ترخیص شده کووید-19

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 19 مهر 1401

10.22084/rsr.2022.26057.1634

محمد مشهدی؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سید حسن عادلی


تأثیر برنامه جامع گرم کردن+11 بر تعادل اندام تحتانی و حس عمقی زانو زنان آماتور فوتبالیست

دوره 10، شماره 19، شهریور 1401، صفحه 21-34

10.22084/rsr.2022.24027.1567

محمد علیمرادی؛ منصور صاحب الزمانی؛ رویا بیگتاشخانی؛ میترا فخرزادگان


تأثیر خستگی عملکردی بر حس وضعیت مفصل شانه شناگران فعال

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 31-37

احسان سیدجعفری؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو


تأثیر تمرینات اصلاحی بر میزان درد و درجه ی نابرابری شانه

دوره 1، شماره 2، اسفند 1392، صفحه 1-9

فروزان محمودی؛ منصور صاحب الزمانی؛ اسماعیل شریفیان؛ حمید شریفی