نویسنده = نرمین غنی زاده حصار
تاثیر شش هفته تمرینات عصبی ـ عضلانی بر الگوی فرود ـ پرش، تعادل و حس عمقی زانو والیبالیست‌های دختر با ریسک بالا و پایین آسیب رباط صلیبی قدامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 04 دی 1402

10.22084/rsr.2023.28068.1702

زهرا میرولی اله زاده؛ ابراهیم محمدعلی نسب فیروزجاه؛ نرمین غنی زاده حصار


تاثیر هشت هفته تمرینات اصلاحی بر درد گردن و وضعیت سر به جلو و شانه به جلو گیتاریست ها

دوره 11، شماره 21، شهریور 1402، صفحه 141-153

10.22084/rsr.2023.26845.1657

علی حبیبی؛ سجاد روشنی؛ نرمین غنی زاده حصار؛ مرتضی صادقی ورنوسفادرانی