کلیدواژه‌ها = زانوی پرانتزی
بررسی تاثیر تمرینات حس عمقی بر حس تشخیص وضعیت مفصل در زانوی ورزشکاران مبتلا به زانوی پرانتزی

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 67-73

شهناز شهرجردی؛ مسعود گلپایگانی؛ یوسف قدیری