کلیدواژه‌ها = زانوی پرانتزی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه امتیازات ارزیابی عملکردی اندام تحتانی در نوجوانان فعال با و بدون زانوی پرانتزی

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 45-53

ملیحه حدادنژاد؛ مریم نظرزاده ده بزرگی


2. بررسی تاثیر تمرینات حس عمقی بر حس تشخیص وضعیت مفصل در زانوی ورزشکاران مبتلا به زانوی پرانتزی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 67-73

شهناز شهرجردی؛ مسعود گلپایگانی؛ یوسف قدیری