کلیدواژه‌ها = ارگونومی
تعداد مقالات: 2
2. بررسی تناسب شاخص های ارگونومی دستگاه های بدنسازی فضای باز (پارکی) با شاخص های آنتروپومتری مردان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-37

سعید ایل بیگی؛ محسن ابراهیمی صدر؛ محمد اسماعیل افضل پور