نویسنده = نادر رهنما
مقایسه محتوای مواد معدنی و سطح استخوان بین فوتبالیست های حرفه ای و افراد غیر ورزشکار

دوره 9، شماره 17، خرداد 1400، صفحه 35-42

10.22084/rsr.2022.25376.1606

علی باقر نظریان؛ خلیل خیام باشی؛ نادر رهنما؛ حسین دادگر


تأثیر هشت هفته تمرین عصبی عضلانی بر حس عمقی مفصل مچ پای بازیکنان مرد فوتبال

دوره 3، شماره 6، مهر 1394، صفحه 49-58

مسلم صادقی ده چشمه؛ نادر رهنما؛ حسین صادقی ده چشمه؛ محمد رضا فرامرزی


مقایسه اثر تمرینات زنجیره حرکتی بسته و PNF بر تعادل ایستا و پویای سالمندان مرد 60 تا 80 سال

دوره 2، شماره 3، فروردین 1393، صفحه 57-65

حسین صادقی ده چشمه؛ بهنام قاسمی؛ محمد رضا مرادی؛ نادر رهنما