نویسنده = سیدکاظم موسوی ساداتی
تأثیر 8 هفته تمرینات پیلاتس بر سلامت روانی زنان سالمند یائسه

دوره 10، شماره 20، بهمن 1401، صفحه 41-49

10.22084/rsr.2022.25865.1627

الناز صالحی راد؛ سیدکاظم موسوی ساداتی


تاثیر ورزش بوکس بر ساختارقامتی، تیپ بدنی و ترکیب بدنی بازیکنان حرفه ای

دوره 9، شماره 18، بهمن 1400، صفحه 117-125

10.22084/rsr.2022.25319.1600

سعید ابراهیمی کلاریجانی؛ سیدکاظم موسوی ساداتی؛ عبدالرسول دانشجو