نویسنده = رحیمی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر و ماندگاری تمرینات منتخب ایروبیک بر تعادل پویای زنان سالمند سالم

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 65-72

10.22084/rsr.2016.1594

محمد رحیمی؛ رضا رجبی؛ محمد حسین علیزاده؛ هاشم پیری