کلیدواژه‌ها = تمرینات NASM
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر هشت هفته تمرینات مبتنی بر اصول NASM بر آزمون‌های عملکردی مفصل شانه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-133

علی شریفی؛ وحید ذوالاکتاف