کلیدواژه‌ها = توزیع فشار کف پایی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تقارن در پارامترهای توزیع فشار کف‌پایی کاراته‌کاران نخبه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 65-74

احسان طسوجیان؛ رغد معمار