نویسنده = سید محمد حسینی
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه آسیب های افسران مرد دانشگاه پلیس قبل و بعد از 5 ماه تمرین رژه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 94-100

احمدرضا عرشی؛ سید محمد حسینی؛ شهاب علیزاده؛ اسماعیل علی بخشی


2. مقایسه ی تصویر بدنی افراد مبتلا به هایپرکایفوزیس و سالم

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-8

سید محمد حسینی؛ محمد حسین علیزاده؛ احمد فرخی