نویسنده = شاه وردی، مصطفی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه اثر آنی و بلندمدت تمرین دویدن رو به ‌جلو و رو به عقب بر حس وضعیت مفصل زانو

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 19-29

10.22084/rsr.2018.8784.1176

مصطفی شاه وردی؛ محمد حسین علیزاده؛ فواد صیدی