کلیدواژه‌ها = ریسک بروز آسیب
تعداد مقالات: 1
1. ارتباط سفتی مفصل با ریسک بروز آسیب در اجرای فرود

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-99

محمد امین محمدیان؛ حیدر صادقی؛ مهدی خالقی تازجی