نویسنده = لیلا ایران نژاد
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی وضعیتهای مختلف ارگونومی دوچرخه بر فعالیت الکتریکی عضلات منتخب و عملکرد دوچرخه سوار قبل و بعد از اجرای پروتکل خستگی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 151-168

شهرام لنجان نژادیان؛ جلیل رئیسی؛ لیلا ایران نژاد