نویسنده = احسان آبشناس
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه درد گردن دانشجویان دختر و پسر در حالت‌های مختلف عادت مطالعه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 31-40

رضا رجبی؛ محمد کریمی زاده اردکانی؛ هومن مینونژاد؛ محسن نادری بنی؛ احسان آبشناس