نویسنده = شمسه کهن، پرستو
تعداد مقالات: 2
1. اثر تمرینات کششی استاتیک و بالستیک بر نیروهای برشی قدامی پروگزیمال تیبیا در حرکت توقف-پرش رو به جلو

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-40

مریم السادات هاشمی تکلیمی؛ گلناز فائزی؛ پرستو شمسه کهن


2. ارتباط دامنه حرکتی، سرعت زاویه ای، نیروی برشی و نیروی عکس العمل اندام تحتانی در ضربه سرویس پرشی در والیبالیست های مرد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 21-29

پرستو شمسه کهن؛ حیدر صادقی؛ فاطمه نواب مطلق؛ حسین ابراهیم