نویسنده = میر علایی، علی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دو روش تمرینی ریباندتراپی و تمرینات هوازی روی علائم بالینی و شادکامی مبتلایان به آسم

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 19-25

مرتضی صادقی؛ غلامعلی قاسمی؛ علی میر علایی