نویسنده = موحدی، احمدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بررسی فعالیت الکتریکی برخی از عضلات اندام فوقانی در شوت جفت موفق و ناموفق بسکتبالیست‌های حرفه‌ای

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 61-67

علی سلیمی؛ شهرام لنجان نژادیان؛ احمدرضا موحدی