نویسنده = فرهمند، فرزام
تعداد مقالات: 1
1. تجزیه و تحلیل سینماتیکی حرکت مایی‌گری در کاراته

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 21-32

پریسا حجازی دینان؛ فرزام فرهمند؛ حسین مختارزاده سلماسی؛ تهمینه رضاییان