نویسنده = شجاع الدین، سیدصدرالدین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تأثیر یک دوره تمرین تراباند بر تغییرات حس‌عمقی مفصل زانو در سالمندان مبتلا به استئوآرتریت زانو

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 75-84

ادریس باوردی مقدم؛ سیدصدرالدین شجاع الدین؛ علی اکبرنژاد