نویسنده = مینونژاد، هومن
تعداد مقالات: 4
1. طراحی و اجرای سیستم نظارت بر آسیب های ورزشی فدراسیون پزشکی ورزشی ایران

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 شهریور 1398

مجتبی ابراهیمی ورکیانی؛ محمد حسین علیزاده؛ رضا رجبی؛ هومن مینونژاد


2. اثر خستگی بر میزان هم انقباضی عضلات اطراف زانو و اجرای عملکردی در ورزشکاران با سابقه پارگی رباط صلیبی قدامی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-66

کمیل دشتی رستمی؛ محمد حسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ حمیدرضا یزدی


3. بررسی ارتباط نمره ی کمّی تست ماتیاس با درجه انحناهای سیــنه‌ای و کمری در دانش آموزان 8 تا 13 سال

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 49-55

هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ هادی صمدی؛ زهرا محمودی؛ سهیل شیخ حسنی


4. طراحی، ساخت، روایی و پایایی دستگاه ایرانی سنجش پرش با سنسورهای اولتراسونیک

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 53-59

هومن مینونژاد؛ رضا رجبی؛ امین رضاسلطانی؛ علی میر عابدی