نویسنده = ایل بیگی، سعید
تعداد مقالات: 3
1. تأثیر 6 هفته تمرین پیلاتس بر تعادل و میزان درد افراد مبتلا به اسپرین مچ پا

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1393، صفحه 41-49

سعید ایل بیگی؛ مرضیه حیدری؛ مرضیه ثاقب جو


2. بررسی تناسب شاخص های ارگونومی دستگاه های بدنسازی فضای باز (پارکی) با شاخص های آنتروپومتری مردان

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-37

سعید ایل بیگی؛ محسن ابراهیمی صدر؛ محمد اسماعیل افضل پور


3. محاسبه ی منحنی گشتاور ایزوکینتیک و مقایسه ی آن با گشتاور ایزوتونیک در حرکت فلکشن مفصل آرنج با نرم افزار ADAMS

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 41-51

سعید ایل بیگی؛ سید یوسف احمدی بروغنی؛ حمید رمضانی؛ الهه بخشی