نویسنده = حاجی حسینی، الهام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر8 هفته برنامه تمرینی بر ثبات عملکردی و قدرت ایزومتریک عضلات کمربند شانه ای در ورزشکاران پرتاب بالای سر با دیسکینزی کتف

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-83

الهام حاجی حسینی؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی