نویسنده = نمازی زاده، مهدی
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تمرینات استقامت عضلانی، هماهنگی و ترکیبی بر مهارت‌های حرکتی ظریف افراد با سندرم داون

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 41-53

مهین عقدایی؛ مهدی نمازی زاده؛ سیدمجتبی نظام خیرآبادی