نویسنده = شمسی، علی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه وضعیت سر، شانه و ستون فقرات در کوهنوردان و سنگنوردان ایرانی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-34

میثم ایرانپور؛ علی شمسی؛ سید حسین حسینی