نویسنده = آریامنش، امیرشهریار
تعداد مقالات: 1
1. تأثیرتمرینات عصبی عضلانی بر قدرت عضلات هیپ، ناحیه مرکزی و مکانیک‌های پرش ـ فرود در ورزشکاران با بازسازی رباط صلیبی قدامی

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 77-89

کاظم نوروزی؛ رضا مهدوی نژاد؛ محمدرضا محمدی؛ امیرشهریار آریامنش