نویسنده = طهماسبی بروجنی، شهزاد
تعداد مقالات: 2
1. بررسی تأثیر مداخلۀ تمرینی شنا بر تعادل و سیستم‌های درگیر در تعادل نوجوانان دارای اختلال شنوایی با کم‌کاری دهلیزی

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 53-64

نعیمه عارف؛ شهزاد طهماسبی بروجنی؛ الهه عرب عامری


2. طراحی، ساخت و تعیین روایی و پایایی دستگاه تعادل ستاره ای

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-94

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ریحانه عزتی