نویسنده = جاودانه، نورالله
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر نوسان وضعیت و تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-18

نورالله جاودانه؛ نورمحمد جاودانه؛ بهنام قاسمی؛ محمدرضا مرادی