نویسنده = دهقانی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. اثر 8 هفته تمرینات منتخب یوگا بر درد و ناتوانی عملکردی زنان مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 25-35

کوکب مسعودی ثابت؛ بهناز گنجی؛ محسن دهقانی