نویسنده = امامی هاشمی، سیدعلی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه وضعیت ستون فقرات در صفحه ساجیتال بین زنان و مردان وابسته به اپیوئیدهای تحت درمان توسط متادون با افراد سالم

دوره 6، شماره 11، بهار و تابستان 1397، صفحه 75-84

آناهیتا یونسی رمدانی؛ محمدحسین علیزاده؛ هومن مینو نژاد؛ سیدعلی امامی هاشمی