نویسنده = هاشمی تکلیمی، مریم السادات
تعداد مقالات: 1
1. اثر تمرینات کششی استاتیک و بالستیک بر نیروهای برشی قدامی پروگزیمال تیبیا در حرکت توقف-پرش رو به جلو

دوره 2، شماره 4، پاییز و زمستان 1393، صفحه 31-40

مریم السادات هاشمی تکلیمی؛ گلناز فائزی؛ پرستو شمسه کهن