نویسنده = دانشمندی، حسن
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اثر8 هفته برنامه تمرینی بر ثبات عملکردی و قدرت ایزومتریک عضلات کمربند شانه ای در ورزشکاران پرتاب بالای سر با دیسکینزی کتف

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-83

الهام حاجی حسینی؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


2. مقایسه نسبت قدرت عضلات آگونیست به آنتاگونیست شانه در بازیکنان بدمینتون و افراد غیرورزشکار

دوره 4، شماره 7، بهار و تابستان 1395، صفحه 1-9

صفورا حیدری؛ حسن دانشمندی؛ علی شمسی ماجلان؛ ناهید خوش رفتار یزدی