تعداد مقالات: 118
101. مقایسه منتخبی ازفاکتورهای بیومکانیکی مرتبط با خطر سقوط در زنان سالمند

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 85-92

مهسا نفعی؛ رامین بلوچی؛ شهناز شهربانیان


102. طراحی، ساخت و تعیین روایی و پایایی دستگاه تعادل ستاره ای

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 85-94

شهزاد طهماسبی بروجنی؛ ریحانه عزتی


104. ارتباط سفتی مفصل با ریسک بروز آسیب در اجرای فرود

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 91-99

محمد امین محمدیان؛ حیدر صادقی؛ مهدی خالقی تازجی


105. مقایسه آسیب های افسران مرد دانشگاه پلیس قبل و بعد از 5 ماه تمرین رژه

دوره 4، شماره 8، پاییز و زمستان 1395، صفحه 94-100

احمدرضا عرشی؛ سید محمد حسینی؛ شهاب علیزاده؛ اسماعیل علی بخشی


106. نقش بینایی در استراتژی های بازیابی تعادل سالمندان

دوره 5، شماره 9، بهار و تابستان 1396، صفحه 95-103

رامین بیرانوند؛ منصور صاحب الزمانی؛ عبدالحمید دانشجو؛ سعید ملاحسینی


109. وضعیت بدنی و آسیب‌های ورزشی شایع در مردان نخبه کاراته‌کار

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 111-123

بشیر حسین زاده؛ شهرزاد زندی؛ کیوان بابان


110. تأثیر هشت هفته تمرینات مبتنی بر اصول NASM بر آزمون‌های عملکردی مفصل شانه

دوره 7، شماره 13، بهار و تابستان 1398، صفحه 125-133

علی شریفی؛ وحید ذوالاکتاف


111. تأثیر شش هفته تمرین ثبات مرکزی بر نوسان وضعیت و تعادل پویای ورزشکاران مرد بسکتبالیست دارای بی ثباتی عملکردی مچ پا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-18

نورالله جاودانه؛ نورمحمد جاودانه؛ بهنام قاسمی؛ محمدرضا مرادی


112. مقایسه وضعیت سر، شانه و ستون فقرات در کوهنوردان و سنگنوردان ایرانی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 19-34

میثم ایرانپور؛ علی شمسی؛ سید حسین حسینی


114. اثر خستگی بر میزان هم انقباضی عضلات اطراف زانو و اجرای عملکردی در ورزشکاران با سابقه پارگی رباط صلیبی قدامی

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 47-66

کمیل دشتی رستمی؛ محمد حسین علیزاده؛ هومن مینونژاد؛ حمیدرضا یزدی


115. بررسی اثر8 هفته برنامه تمرینی بر ثبات عملکردی و قدرت ایزومتریک عضلات کمربند شانه ای در ورزشکاران پرتاب بالای سر با دیسکینزی کتف

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 67-83

الهام حاجی حسینی؛ علی اصغر نورسته؛ حسن دانشمندی


118. تاثیر سه نوع زانوبند پیشگیری کننده بر زاویه فلکشن و گشتاور آداکشن خارجی مفصل زانو در سه نوع فرود تک پا

دوره 7، شماره 14، پاییز و زمستان 1398، صفحه 123-145

حسین گل دشتی؛ منصور اسلامی؛ محمد تقی پور